Otwarcie linii kolejowej do Trzebnicy


Otwarcie linii kolejowej do Trzebnicy

Juzef,20.09.2009   

Oto jesteśmy świadkami, jak niemożliwe stało się faktem. 20 września 2009 po 20 latach niebytu oraz 8 miesiącach remontu przywrócono połączenie kolejowe Wrocławia z Trzebnicą. Pierwszy pociąg odjechał z Dworca Gł. we Wrocławiu o 5.20, jednak przejazd inauguracyjny, z udziałem marszałka województwa Marka Łapińskiego i kompletem innych ważnych osobistości, miał miejsce o 11.45. Krótką relację fotograficzną z tego wydarzenia można znaleźć pod tym adresem.

Obecnie uruchomione połączenie ma status pilotażowy - oznacza to niewielką ilość kursów, w nie zawsze idealnych godzinach, oraz niezatrzymywanie się pociągu na niektórych przystankach. Z czego to wynika: mała ilość kursów to efekt ograniczonej przepustowości odcinka Wrocław Gł. - Psie Pole, gdzie trwają remonty torowisk. Omijanie niektórych przystanków to efekt niewywiązania się władz gmin będących właścicielami peronów z kwestii ich odbudowy. Dotyczy to głównie wsi wzdłuż linii, ale i peron na Pawłowicach praktycznie nie istnieje. Pociąg będzie się zatrzymywał na Psim Polu oraz Zakrzowie, zaś w sprawie Pawłowic nie jest to na dzień dzisiejszy pewne - rozkład tego przystanku nie uwzględnia, ale rzecznik UMWD podawał, że przystanek będzie funkcjonował.

Sytuacja obecna utrzyma się do połowy grudnia b.r. Wtedy zostanie wprowadzonych dodatkowe 5 kursów, a godziny zostaną ustalone na podstawie badania opinii pasażerów. Do tego czasu także perony na wszystkich stacjach mają zostać ukończone. Zaś na przejazdach na ul. Irkuckiej i Okulickiego docelowo mają zostać zainstalowane szlabany.

Podróż z Zakrzowa do Trzebnicy trwa wg rozkładu pół godziny i kosztuje 4zł. Natomiast z Zakrzowa na Dworzec Gł. można się dostać w 25 min. za taką samą cenę (do Nadodrza w 11min. za 3zł).

Pełen rozkład jazdy i cennik biletów na stronie Kolei Dolnośląskich.